Vitajte na našom webe - GEOGRAFIA

Vitajte na stránke www.zsokruznageografia.webnode.sk venovanej predmetu geografia na našej škole. Nájdete tu aktuálne informácie týkajúce sa nielen vyučovania G na našej škole ale aj informácie o prebiehajúcich  súťažiach, do ktorých sa môžete zapojiť. Veríme, že sa Vám naša stránka bude páčiť a že sa na nej dočítate veľa zaujímavého.  

 

Geografia či zemepis (gréc. gé [zem] + grafein [opisovať, písať], čiže „zemepis“) je náuka (alebo súbor vedeckých disciplín) zaoberajúca sa krajinnou sférou, vzťahmi (najmä príčinnými) medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti (spoločensko-ekonomickou sférou) v priestore a čase. Vznikla zo snahy a jej cieľom teda je preskúmať a opísať Zem, dosiahnuť najlepšie využitie prírodných zdrojov, správne rozmiestniť výrobu a utvoriť najvhodnejšie prostredie pre ľudskú spoločnosť.

Definujú ju dva základné princípy: priestorovosť a syntetickosť. Geografia objasňuje najmä pravidelnosti (alebo naopak jedinečnosti) rozmiestnenia kvalitatívne rôznych javov. Skúmajú sa prírodné územné celky („landšafty“) a človekom vytvorené priestorové jednotky.

Geografia je veda na hraniciach medzi prírodnými, spoločenskými a technickými vedami. Zaraďuje sa medzi vedy o Zemi, tzv. geovedy.

 


 

 

 

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

CELOŠTATNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

10.05.2014 20:21
Našu školu úspešné reprezentoval v celoštátnom kole Geografickej olympiády žiak Samuel Peťura zo VII.D, ktorý obsadil výborné 5. miesto.

Výsledky KK GO

12.04.2014 12:03
Dňa 2.4.2014 sa uskutočnilo v Košiciach krajské kolo Geografickej olympiády. Naši žiaci obstáli veľmi dobre, ich umiestnenia boli následovne:   6. ročník  1. miesto: Alex Kováč  VI.D   7.ročník 1. miesto: Samuel Peťura  VII.D - postup na celoštátne...

Výsledky OK GO

11.02.2014 19:02
Dňa 6.2. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády na Cirkevnej základnej škole sv. Michala. Naši žiaci reprezentovali našu školu vzorne a umiestnili sa na popredných miestach.   5. ročník: 2. miesto Maroš Prada  V.C              ...

Výsledky školského kola GO

06.01.2014 16:40
Dňa 12.12.2013  sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Geografická olympiáda pozostávala z teoretickej časti a praktickej časti. Z 54 súťažiacich sa na popredných miestach umiestnili žiaci: 5. ročník: 1. miesto Maroš Prada  V.C 2. miesto Patrik Sojka  V.C Natália...

Školské kolo geografickej olympiády

08.12.2013 11:19
Dňa 12.12.2013 sa uskutoční školské kolo geografickej olympiády v jedálni školy. Súťažiaci budú vybraní učteľmi geografie. 

Exkurzia do košického planetária

04.11.2013 18:00
Dňa 20. novembra sa žiaci 5.A,C,D zúčastnia exkurzie do planetária v Košiciach.
<< 1 | 2