Prezentácie-projekty

 

Pokyny k powerpointovej prezentácie

 

Štruktúra prezentácie z regionálnej geografie:

1. snímok - úvodný:  Názov prezentácie, meno_priezvisko,štátna vlajka/zástava
2. snímok - Poloha štátu (základný popis v ktorej časti svetadielu leží, s ktorými štátmi susedí), mapa štátu - obrázok (zvoliť obrázok s dostatočným rozlišením)
3. snímok - Podnebie-typ podnebia
4. snímok - Povrch štátu (pohoria, nížiny, plošiny ...)
5. snímok - Vodstvo (jazerá, rieky, aké  moria, oceány obmývajú z ktorej svetovej strany)
6. snímok - Nerastné bohatstvo - nerastné suroviny (čo sa ťaží a spracovávaa)
7. snímok - Hospodárstvo - Poľnohospodárstvo - rastlinná (napr. pestovanie pšenice,viniča...) a živočišná výroba (napr. chov hovädzieho dobytka, oviec ...)
8. snímok - Hospodárstvo - Priemysel (typy priemylu napr. automobilový - výroba aút značky Renault, Citroen ..., značky výrobkov - Airbus, Dior, Michelin ...)
9. snímok - Hospodárstvo - Doprava 
10. snímok - Hospodárstvo - Cestovný ruch (významné lokality na rekreáciu- zimnú/letnú, pútnické miesta, historické pamiatky UNESCO-hrady, zámky)
11. snímok - Demografia/Obyvateľstvo-(počet obyvateľov, národnostné menšiny, úradné jazyky, náboženstvá)
12. snímok - Sídla/mestá (hlavné mesto- počet obyvateľov mesta, zaujímavosti, ostatné veľké mestá a ich zaujímavosti aspoň 4 mestá)
13. snímok - Zaujímavosti, o štáte doplnené o obrázky/fotogaléria s popisom čo sa na nich nachádza a kde to je
14. snímok - Základné informácie o štáte (www.wikipedia.sk).
 
Spracovanie témy: 
1. Štatistické údaje musia byť čo najnovšie, nie 20 rokov staré.                                                                    
2. Aspoň 1 obrázok na každom snímku s popisom, čo vás zaujalo.
3. Poznámky písané cez odrážky nie formou súvislého textu, rovnaký štýl a font písma na každom snímku. Každý snímok musí mať nadpis.
4. Použité zdroje učebnica, wikipedia, internet, obrázky s dostatočným rozlíšením.
5. Nakoniec skontrolovať pravopis, odstrániť hypertextové odkazy z textu.