CELOŠTATNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

10.05.2014 20:21

Našu školu úspešné reprezentoval v celoštátnom kole Geografickej olympiády žiak Samuel Peťura zo VII.D, ktorý obsadil výborné 5. miesto.