Školské kolo geografickej olympiády

08.12.2013 11:19

Dňa 12.12.2013 sa uskutoční školské kolo geografickej olympiády v jedálni školy. Súťažiaci budú vybraní učteľmi geografie.