Populačné rekordy

21.11.2013 17:34

POPULAČNÉ REKORDY

Najhustejšie osídlená krajina

Malý suverénny štát Monako má na priestore 1,95 km2 neprimerane veľkú populáciu, až 30 586 obyvateľov.  Svetový rekord predstavuje jeho hustota obyvateľstva, ktorá je až desivých 15 685 ľudí na 1 km2.


Najhustejšie obývané územie

 

Čínske územie Macau je však preplnené ešte viac! Asi 567 957 ľudí zdieľa pevninu o rozlohe 29,2 km2. Rekord na tomto území získala neuveriteľná hustota obyvateľstva, ktorá je až 19 450 ľudí na každý km2.

Najnižšia priemerná dĺžka života

Zlá starostlivosť a rozšírené choroby ako cholera spôsobujú, že obyvatelia  Angoly sa dožívajú v priemere len 38,76 rokov. Ženy sa dožívajú priemerne 39,83 rokov, zatiaľ čo muži len 37,74 rokov.
 


Najvyššia očakávaná dĺžka života

Naopak bohatí obyvatelia Monaka žijú priemerne až 89,78 rokov, pričom muži sa v priemere dožívajú až 85,81 rokov a ženy 93,9 rokov. Priemerná dĺžka obyvateľov Monaka predstavuje až 2,5 násobok priemernej dĺžky života obyvateľov Angoly.

Najjužnejšie obývané miesto

Osada Puerto Toro na ostrove Navarino v Chile je najjužnejšia permanentne osídlená ľudská základňa. Využíva sa ako výskumná stanica a obýva ju iba 36 ľudí.  

Najväčšia medziročná ľudská migrácia

Počas osláv nového roka sa v Číne sťahuje približne 1,3 miliardy mestských pracovníkov naspäť do svojich vidieckych rodinných domovov.

Najväčšie sezónne zmeny populácie

Ľudská populácia Antarktídy nie je stála, existuje vo výskumných staniciach po celom kontinente. V priebehu jedného roka sa populácia zväčší asi päťnásobne, z približne 1 000 v zime na okolo 5 000 počas letných mesiacov.
 


Najvyššia pôrodnosť

V Nigérii je na každú ženu narodených v priemere 7,68 detí. V krajinách západnej Afriky je tiež najväčší nárast populácie, predstavujúci 3,66% ročne.

Najmenšia republika

Pacifický ostrov Nauru, ktorý sa rozkladá na ploche len 21 km2 s populáciou 9 267 ľudí predstavuje najmenšiu nezávislú republiku vo svete.