Vedecký stánok geografie

09.11.2016 23:24

Množstvo prírodných javov prebiehajúcich na našej planéte sa ešte stále skúma, hodnotí, zisťuje a objavuje. Vďaka technike je človek oveľa múdrejší. Mnohé javy lepšie chápe, vie predvídať ich výskyt, dôsledky, ale hlavne ochraňovať zdravie a životy ľudí. Hoci je veda na vysokej úrovni ešte stále nás môže prekvapiť výbuch sopky alebo zemetrasenie. Naši žiaci skúmali zloženie sopky, ich výskyt aj aktivitu. Zloženie sopky na priereze žiakom ukázal názorný poster.

Na samostatne vytvorených sopkách, žiačky predvádzali praktické ukážky výbuchu sopky.

Z poprehadzovaných písmen žiaci zostavovali názvy sopiek a následne ich umiestňovali na mape sveta.

 

https://www.zsokruzna.sk/?p=11766