Najväčšie jazerá Sveta

21.11.2013 17:44

1. Kaspické more 371,0
2. Horné jazero 82,4
3. Viktóriine jazero 68,8
4. Hurónske jazero 59,6
5. Michiganské jazero 57,4
6. Aralské jazero 37,5
7. Jazero Tanganika 32,9
8. Bajkalské jazero 31,5
9. Veľké medvedie jazero 31,3
10. Jazero Malawi 28,5

údaje sú v tis. km2